دسته‌بندی محصولات

انتشار۱۰ درصد استانداردهای بین‌المللی ‌نانو به همت فناوران ایرانی

انتشار۱۰ درصد استانداردهای بین‌المللی ‌نانو به همت فناوران ایرانی


مشاور ارشد ستاد توسعه فناوری نانو در حوزه استاندارد سازی فناوری نانو، گفت: تاکنون مجموع ۸۳ استاندارد بینالمللی در کمیته فنی ایزو در زمینه فناوری نانو منتشر شده و از این تعداد کشور ما تدوین هشت استاندارد بینالمللی را بر عهده داشته است که حدود ۱۰ درصد آنها را تشکیل میدهد.

به گزارش روز یکشنبه ستاد توسعه فناوری نانو، علی بیتاللهی افزود: فناوری نانو یکی از فناوریهای راهبردی کشور بوده و در این ارتباط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با پیاده سازی موفق دو برنامه جامع ملی توانسته است جایگاه ویژهای را در بین کشورهای مطرح جهان در حوزههای مختلف کسب کند. امروز جهان جایگاه و توانمندیهای کشور ما را بهعنوان یک کشور پیشتاز در این عرصه به رسمیت میشناسد و از مشارکت و همکاریهای ایران در تصمیمسازیها و برنامهریزیهای مرتبط استقبال می کند.

وی بیان کرد: این موقعیت ناشی از دستیابی کشور به جایگاه چهارم در تولید علم نانو در جهان، تولید بیش از ۷۲۰ محصول و صادرات آن به بیش از ۴۵ کشور به پشتوانه فعالیتها و تلاشهای بیش از ۳۰ هزار محقق، دانشمند و فناور در چارچوب یک برنامه جامع و هوشمندانه است. کسب این دستاوردها باوجود شرایط دشوار تحریم، زمینه ساز توجه ویژه بسیاری از کشورهای در حال توسعه به راهبردها، سیاستها و برنامههای اجرایی کشور ما به عنوان یک الگوی موفق شده است.

بیت اللهی تصریح کرد: یکی از اقدامات زیر ساختی و دور اندیشانه این ستاد استاندارسازی و تدوین استاندارد است. در این ارتباط این ستاد بهعنوان نماینده سازمان ملی استاندارد برنامهریزیها و اقدامات گستردهای را از سال ۱۳۸۵ با تشکیل کارگروه استاندارد و ایمنی در حوزههایی نظیر تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی، اندازه شناسی نانو، ایمنی نانو و گواهیدهی محصولات (تحت عنوان نانو مقیاس) را آغاز کرد. اخیرا نیز در یک گام تکمیلی برنامه گستردهای را برای صدور مجوز استفاده از نشان نانو به محصولات فناوری نانو با همکاری سازمان ملی استاندارد آغاز شده که در جهان با توجه به رویکردهای آن و در این سطح سابقه قبلی ندارد و حاکی از پیشتازی کشور ما در این حوزه در بین بازیگران مطرح جهانی است.

مشاور ارشد ستاد توسعه فناوری نانو با تاکید بر اهمیت استانداردسازی محصولات فناوری نانو ادامه داد: استانداردسازی یکی از زیرساختهای پنهان، اما بسیار موثر و راهبردی برای توسعه فناوریهای نوین از قبیل فناوری نانو است. سیاستها و اقدامات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو موجب شده ایران بهعنوان یک کشور پیشرو در زمینه استانداردسازی فناوری نانو شناخته شود.

وی افزود: بدون شک تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی پشتیبان توسعه بازار و تجارت در کنار اعتماد مشتری است و با توجه به صادرات محصولات فناوری نانو کشور به بازارهای جهانی، تدوین آنها توسط دانشمندان و فناوران کشور تسهیلکننده حضور محصولات تولیدی بر مبنای معیارها و شاخصهای تبیین شده در این اسناد خواهد بود.

بیت اللهی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران هم اکنون با ۱۱۲ استاندارد ملی منتشر شده، پس از چین و انگلیس رتبه سوم جهان را از نظر تعداد استاندارد ملی فناوری نانو دارد. همچنین با انتشار هشتمین استاندارد بینالمللی در ماه گذشته، ایران پس از کشورهای امریکا، کره جنوبی، ژاپن و انگلستان، صاحب رتبه پنجم جهان به لحاظ تعداد استانداردهای بینالمللی فناوری نانو است.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون مجموع ۸۳ استاندارد بینالمللی در کمیته فنی ایزو در زمینه فناوری نانو منتشر شده و از این تعداد، کشور ما تدوین ۸ استاندارد بینالمللی را برعهده داشته است که حدود ۱۰ درصد آنها را تشکیل میدهد. همچنین ایران سرپرستی تدوین ۲ استاندارد بینالمللی جدید را در این کمیته برعهده دارد. کسب این جایگاه ناشی از حمایتها و پشتیبانیهای ستاد نانو از تشکیل شبکهای از دانشمندان، اساتید و فناوران کشور و همراهیهای سازمان ملی استاندارد بوده است.

بیتاللهی با اشاره به فرایند چالشی و زمان بر تدوین استانداردهای بین المللی، خاطرنشان کرد: تدوین استانداردهای بینالمللی در سازمان ایزو، مبتنی بر اجماع جهانی کشورهای عضو است که معمولا ۳ تا ۴ سال زمان میبرد. در این مدت کشورهای عضو کمیته فنی در مراحل مختلف تدوین استاندارد نظرات تخصصی مختلفی را برای تکمیل و توسعه استاندارد ارائه میکنند. در کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو سازمان ایزو، ۳۷ کشور بهعنوان عضو اصلی و ۱۸ کشور بهعنوان عضو ناظر حضور دارند.

20 بهمن، 1399

نظرات

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.