دسته‌بندی محصولات

پرداخت در محل

در صورت نیاز، شما می توانید پس از دریافت کالا وجه آن را پرداخت نمایید.

در چنین حالتی حتما باید از روش های ارسال کالایی که امکان پرداخت در محل دارند استفاده کنید. کالاسیس با چند شرکت حمل کالا قرارداد پرداخت در محل منعقد نموده است.

در این صورت، شما می توانید پس از دریافت کالا وجه آن را طبق فاکتور صادره به مامور حمل پرداخت نمایید.